Kleurplaten
Ouders
Contact
Adverteren
Inloggen
Internet www.kleurfeest.com8 Kleurplaten van Ark van Noach.

Noach bouwde dit vaartuig volgens de bijbelse overlevering op last van God, die hem hiervoor nauwkeurige aanwijzingen gaf. Toen de vloed aanstaande was liet God van alle basissoorten van de landdieren en vogels een mannetje en een vrouwtje naar de ark komen (van de reine dieren zeven individuen). Ook moest er van al het eetbare voedsel een hoeveelheid worden meegenomen. Als laatsten gingen Noach, zijn vrouw, hun drie zoons en hun vrouwen, de ark binnen. Toen begon het veertig dagen en veertig nachten hevig te regenen en kwam de vloed. Honderdvijftig dagen gingen voorbij voordat het water zakte en de ark vastliep op het Araratgebergte. Na een raaf en driemaal een duif erop uit te hebben gestuurd om te achterhalen of de aarde opgedroogd was, verlieten Noach en zijn gezin, en de dieren die met hen waren, de ark.
Bron:Wikipedia


Ark van Noach

Ark van Noach

Ark van Noach

Ark van Noach

Ark van Noach

Ark van Noach

Ark van Noach

Ark van Noach